Mакедонски

Mакедонски Соочени со несекојдневните размери на кризата предизвикана од пандемијата на КОВИД-19 и свесни за длабоките економски, социјални и политички последици кои ќе го зафатат нашето општество, ја донесуваме Декларација за регионална солидарност. Прочитајте го целиот текст со кликнување ОВДЕ.

Saznaj vise

Shqip

Shqip Të përballur me shkallën e pazakontë të krizës së shkaktuar nga pandemia COVID-19 dhe të vetëdijshëm për pasojat e thella ekonomike, sociale dhe politike që kjo krizë do t’i bartë te shoqëritë tona, ne sjellim këtë Deklaratë mbi solidaritetin rajonal. Lexoni tërë tekstin duke klikuar KETU.

Saznaj vise