Suočeni s nesvakidašnjim razmjerima krize izazvane pandemijom COVID-19 i svjesni dubokih ekonomskih, socijalnih i političkih posljedica koje će zahvatiti naša društva, donosimo

DEKLARACIJU O REGIONALNOJ SOLIDARNOSTI

Posljednjih trideset godina su za najveći dio stanovništva država nastalih nakon raspada Jugoslavije bile obilježene nacionalističkim sukobima, masovnim stradanjem, sveopćim osiromašenjem, privatizacijama društvenih i javnih dobara, mjerama štednje kao i međusobnim neprijateljstvima i konkurencijom. Uvođenje kapitalističkih odnosa donijelo je deindustrijalizaciju, produbljivanje klasne nejednakosti, emigraciju i depopulaciju. Na udaru neoliberalnih politika našlo se i javno zdravstvo, što je rezultiralo urušavanjem standarda zdravstvene zaštite i infrastrukture, povećanjem osobnih troškova liječenja, povišenim brojem fatalnih ishoda i, konačno, masovnom emigracijom zdravstvenih radnica i radnika.

Iako već tri desetljeća nismo dio istog državnog okvira, naša društva dijele velik broj socijalnih i ekonomskih problema. Pandemija COVID-19, kao i mjere za njeno suzbijanje, samo ubrzavaju već postojeće procese. Pandemija će se okončati, ali naša društva više neće biti ista. Globalna ekonomska depresija pred nas postavlja dva izbora: ili ćemo pasivno promatrati dodatno srozavanje životnog standarda i radnih uvjeta te ovisnost o domaćim tajkunima i stranom kapitalu zainteresiranom isključivo za izvlačenje profita; ili ćemo se aktivno boriti za osnovne potrebe najvećeg broja ljudi. Ta borba nije moguća bez zajedničkih napora i regionalne solidarnosti.

Regionalna solidarnost koju zastupamo zasniva se na

 • socijalnoj pravdi i jednakosti
 • rodnoj i seksualnoj ravnopravnosti
 • nacionalnoj i etničkoj ravnopravnosti
 • očuvanju zajedničke životne sredine i njenih resursa
 • antifašizmu
 • suradnji i miru
 • empatiji i međusobnoj pomoći

Vođeni ovim principima, mi, potpisnici ove Deklaracije obavezujemo se da ćemo se, unutar naših društava, kao i regionalno, boriti

protiv

 • uništavanja i zanemarivanja javnih i zajedničkih dobara te kršenja sveopćeg društvenog interesa
 • privatizacije, marginalizacije i komercijalizacije zdravstva, školstva, visokog obrazovanja i znanstvenih istraživanja
 • rasprodaje prirodnih resursa, strateške infrastrukture, prometne mreže, energetskog sektora, urbanog javnog prostora i poljoprivrednog zemljišta
 • dužničkog ropstva kako naših zemalja tako i njihovih stanovnika
 • izazivanja sukoba, međunacionalne mržnje i ugrožavanja dobrosusjedskih odnosa
 • militarizacije i naoružavanja
 • diskriminacije na rodnoj, seksualnoj, etničkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi
 • ksenofobije prema ljudima u pokretu, izbjeglicama i migrantima
 • zatvaranja granica i podizanja zidova i žica
 • povijesnog revizionizma i javne afirmacije poraženih fašističkih i nacističkih snaga i njihovih suradnika
 • umanjivanja, relativiziranja i glorificiranja dokazanih masovnih zločina počinjenih nad civilnim stanovništvom

Uz otpor gore navedenim politikama i idejama, zalagat ćemo se

za

 • međusobnu pomoć u slučaju ekonomskih kriza, prirodnih katastrofa i vanrednih stanja ugroženosti stanovništva
 • obnovu i razvoj javnog zdravstva kao društvenog prioriteta koji podrazumijeva da svaka osoba, bez obzira na državljanstvo, ima slobodan i besplatan pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti
 • obnovu ekonomskih i industrijskih resursa u javnom vlasništvu nužnih za društveni opstanak i napredak, od poljoprivrede, farmaceutskih i medicinskih pogona, rudarstva, stanogradnje, brodogradnje do digitalne tehnologije
 • zaštitu prirodnih resursa i životne sredine te ulaganje u obnovljive izvore energije u javnom vlasništvu
 • obnovu i unapređenje regionalne prometne infrastrukture
 • intenzivnu akademsku suradnju od sveučilišnih programa do znanstvenih istraživanja, udruživanje istraživačkih kapaciteta i razmjenu kadrova
 • radno zakonodavstvo i radne uvjete koji će štititi radnice i radnike a ne profit
 • društvenu, ekonomsku i političku demokratizaciju kroz modele participacije i zajedničkog odlučivanja
 • zakonsku regulativu društvenog vlasništva kao i razvoj samoupravnih kooperativa
 • slobodno kretanje, nastanjivanje, studiranje i zasnivanje radnog odnosa unutar zemalja regije
 • regionalnu suradnju po pitanju izbjeglica i migranata, prava na azil i nastanjivanje
 • sve službene i spontane inicijative povezivanja, suradnje, mira i međusobnog poštovanja među državama nastalim nakon raspada Jugoslavije, kao i s njihovim susjedima.

Inicijatori Deklaracije o regionalnoj solidarnosti:
Socijaldemokratska unija, Srbija
Levica, Slovenija
Radnička fronta, Hrvatska
Nova ljevica, Hrvatska