BHSCG ekavski

BHSCG ekavski Suočeni s nesvakidašnjim razmerama krize izazvane pandemijom COVID-19 i svesni dubokih ekonomskih, socijalnih i političkih posledica koje će zahvatiti naša društva, donosimo Deklaraciju o regionalnoj solidarnosti. Ceo tekst pročitajte klikom OVDE.

Saznaj vise

BHSCG ijekavski

BHSCG ijekavski Suočeni s nesvakidašnjim razmjerima krize izazvane pandemijom COVID-19 i svjesni dubokih ekonomskih, socijalnih i političkih posljedica koje će zahvatiti naša društva, donosimo Deklaraciju o regionalnoj solidarnosti. Cijeli tekst pročitajte OVDJE.

Saznaj vise

Slovenščina

Slovenščina Soočeni z izrednimi razmerami krize, ki jo je povzročila pandemija COVID-19, ter v zavedanju o globokih gospodarskih, socialnih in političnih posledicah, ki bodo prizadele našo družbo, razglašamo Deklaracijo o regionalni solidarnosti. Celotno besedilo preberite s klikom TUKAJ.

Saznaj vise

Mакедонски

Mакедонски Соочени со несекојдневните размери на кризата предизвикана од пандемијата на КОВИД-19 и свесни за длабоките економски, социјални и политички последици кои ќе го зафатат нашето општество, ја донесуваме Декларација за регионална солидарност. Прочитајте го целиот текст со кликнување ОВДЕ.

Saznaj vise

Shqip

Shqip Të përballur me shkallën e pazakontë të krizës së shkaktuar nga pandemia COVID-19 dhe të vetëdijshëm për pasojat e thella ekonomike, sociale dhe politike që kjo krizë do t’i bartë te shoqëritë tona, ne sjellim këtë Deklaratë mbi solidaritetin rajonal. Lexoni tërë tekstin duke klikuar KETU.

Saznaj vise

English

English In light of the unprecedented crisis brought on by the COVID-19 pandemic, and the profound economic, social, and political challenges now facing our societies, we put forward the following Declaration of regional solidarity. Read the whole text by clicking HERE.

Saznaj vise