Soočeni z izrednimi razmerami krize, ki jo je povzročila pandemija COVID-19, ter v zavedanju o globokih gospodarskih, socialnih in političnih posledicah, ki bodo prizadele našo družbo, razglašamo

DEKLARACIJO O REGIONALNI SOLIDARNOSTI

Zadnjih trideset let je bila večina prebivalcev držav, ki so nastale po razpadu Jugoslavije, zaznamovana z nacionalističnimi spopadi, množičnim trpljenjem, splošnim siromašenjem, privatizacijo družbenih in javnih dobrin, varčevalnimi ukrepi ter z medsebojnim sovraštvom in konkurenco. Uvedba kapitalističnih  odnosov je prinesla deindustrializacijo, poglobila razredne neenakosti ter povzročila izseljevanje prebivalcev in depopulacijo. Na udaru neoliberalne politike se je znašlo tudi javno zdravstvo, kar je povzročilo zrušenje standardov zdravstvene zaščite in infrastrukture, povečanje lastnih stroškov zdravljenja, večje število smrtnih žrtev in navsezadnje tudi množično izseljevanje zdravstvenih delavcev.

Čeprav že več kot tri desetletja nimamo skupnega državnega okvirja, naše družbe povezuje večje število socialnih in ekonomskih problemov. Tako pandemija COVID-19 kot tudi ukrepi zoper njo samo pospešujejo že obstoječe procese. Pandemije bo nekoč konec, naša družba pa ne bo nikoli več enaka. Globalna ekonomska depresija pred nas postavlja dve možnosti: ali bomo pasivno opazovali dodatno zniževanje življenjskih standardov in delovnih pogojev ter povečevanje odvisnosti od domačih tajkunov in tujega kapitala, interes katerega je izključno dobiček, ali pa se bomo aktivno borili za osnovne potrebe največjega števila ljudi. Ta borba ni mogoča brez skupnih naporov in regionalne solidarnosti.

Zastopamo regionalno solidarnost, ki temelji na:

 • socialni pravičnosti in enakosti,
 • enakosti med spoloma,
 • nacionalni in etični enakopravnosti,
 • ohranjanju skupnega okolja in njegovih virov,
 • antifašizmu,
 • sodelovanju in miru,
 • empatiji in medsebojni pomoči.

V skladu s temi načeli se podpisniki deklaracije zavezujemo, da se bomo tako v naši družbi kot tudi na regionalni ravni borili

proti

 • uničevanju in zanemarjanju javnih in skupnih dobrin ter kršenju splošnega družbenega interesa,
 • privatizaciji, marginalizaciji in komercializaciji zdravstva, šolstva, visokega šolstva in znanstvenega raziskovanja,
 • prodaji naravnih virov, strateške infrastrukture, prometnega omrežja, energetskega sektorja, javnega urbanega prostora in kmetijskih zemljišč,
 • postavljanju naših državljanov ter države v suženjski odnos
 • izzivanju nemirov, mednarodnemu sovraštvu in ogrožanju dobrih medsosedskih odnosov,
 • militarizaciji in oboroževanju,
 • diskriminaciji na podlagi spola, etnične ali verske pripadnosti,
 • ksenofobiji proti prebežnikom, beguncem in migrantom,
 • zapiranju mej ter postavljanju zidov in žic,
 • zgodovinskemu revizionizmu in javnem občudovanju poraženih fašističnih in nacističnih sil ter njihovih sodelavcev,
 • zmanjševanju, relativiziranju in poveličevanju dokazanih množičnih zločinov, storjenih nad civilnim prebivalstvom.

Odločno bomo nasprotovali zgoraj navedenim političnim držam ter se zavzemali

za

 • medsebojno pomoč v primeru ekonomske krize, naravnih nesreč in izrednih razmer, ki ogrožajo prebivalstvo,
 • obnovo in razvoj javnega zdravstva kot družbene prioritete, kar pomeni, da ima vsaka oseba ne glede na državljanstvo prost in neomejen dostop do kakovostnega zdravstvenega varstva,
 • obnovo gospodarskih in industrijskih virov v javni lasti, ki so potrebni za obstanek in razvoj družbe, vključujoč obnovo in pospeševanje razvoja kmetijstva, farmacevtske in medicinske industrije, rudarstva, stanovanjske gradnje in ladjedelništva ter digitalne tehnologije,
 • varstvo naravnih virov in okolja ter naložbe v obnovljive vire energije v javni lasti,
 • obnovo in izboljšanje regionalne prometne infrastrukture,
 • intenzivno akademsko sodelovanje od univerzitetnih programov do znanstvenega raziskovanja, združevanje raziskovalnih zmogljivosti in izmenjavo kadra,
 • delovno zakonodajo in delovne pogoje, ki bodo zaščitili delavce, ne dobička,
 • socialno, ekonomsko in politično demokratizacijo z modeli sodelovanja in skupnega odločanja,
 • pravno ureditev družbenega lastništva in razvoj samoupravnih zadrug,
 • prost pretok, naselitev, izobraževanje in zaposlovanje oseb v državah regije,
 • regionalno sodelovanje na področju beguncev in migrantov, azilnih pravic in nastanitev,
 • vse uradne in spontane pobude povezovanja, sodelovanja, miru in medsebojnega spoštovanja med državami, ki so nastale po razpadu Jugoslavije, ter njihovimi sosedami.

Pobudniki Deklaracije o regionalni solidarnosti:
Socijaldemokratska unija, Srbija
Levica, Slovenija
Radnička fronta, Hrvaška
Nova ljevica, Hrvaška