Shqip Të përballur me shkallën e pazakontë të krizës së shkaktuar nga pandemia COVID-19 dhe të vetëdijshëm për pasojat e thella ekonomike, sociale dhe politike që kjo krizë do t’i bartë te shoqëritë tona, ne sjellim këtë Deklaratë mbi solidaritetin rajonal. Lexoni tërë tekstin duke klikuar KETU.